Yönetim Kurulu

Araş. Gör. Zeynel Karacagil
Genel Başkan

Araş. Gör. Efecan Anaz
Genel Başkan Yardımcısı ve Vekili

Araş. Gör. Ece Didem Öztürk Jonsson
Genel Başkan Yardımcısı 

Kurucular

Araş. Gör. Zeynel Karacagil

Araş. Gör. Efecan Anaz

Araş. Gör. Ece Didem Öztürk Jonsson

Doç. Dr. Ceren Aksoy Sugiyama

Doç. Dr. Çağlar Enneli

Araş. Gör. Hakan Yazar

Araş. Gör Gülşen Kaynar

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Ankara Üniversitesi

Hitit Üniversitesi

Ankara Üniversitesi